Restruktūrizavimas - išeitis ar spąstai?

2014-08-03, Advokatų kontoros „Q.E.D.“ partneris, advokatas Giedrius Mikalauskas. Dažnas susidūręs su sunkumais, ypač versle, kai skolų lavina gviešiasi sužlugdyti viską, dėl ko taip ilgai ir sunkiai dirbta eilę metų, traukia apsukrumo, klastos, išsisukinėjimo ar kokią kitą kortą, užmiršdamas, jog nuoširdus ir atviras elgesys, ko gero, būtų pats racionaliausias bei daugiausiai žadantis, jei norima sulaukti antrojo šanso. Restruktūrizacija – tai procesas, leidžiantis nuoširdžiai, atvirai ir, svarbiausia, saugiai pripažinti, kad ne viskas, kas buvo daroma įsisukus į verslo karuselę, pavyko, kad nebuvo išvengta klaidų, tačiau taip pat užtikrinantis galimybę išlikti – išsaugoti visą tai, ką pavyko atlikti be klaidų, išsaugoti pasiteisinusias investicijas, dažnu atveju pareikalavusias visų gyvenimo sankaupų.

Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 31-1012; 2010, Nr. 86-4529) (toliau – „Įmonių restruktūrizavimo įstatymas“ arba „ĮRĮ“) 2 straipsnio 3 punkto nuostatose įmonės restruktūrizavimas apibrėžiamas kaip visuma procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. Sprendimą, ar reikia pradėti minėtas procedūras, priima teismas, įvertinęs visą eilę aplinkybių, tokių kaip: (i) įmonė nėra nutraukusi veiklos; (ii) įmonė įsteigta ir veikia ne mažiau nei 3 metus; (iii) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 metus. Tai tik pagrindinės sąlygos – formalieji aspektai - kurių neatitinkanti įmonė net negalėtų pretenduoti į restruktūrizavimo proceso metu taikomas lengvatas, tačiau aukščiau minėtas Įmonių restruktūrizavimo įstatymas nustato ir kitas – esmines arba, kitaip tiriant, materialiąsias sąlygas, kurias įmonė taip pat turi atitikit. Šios sąlygos susijusios su tikėtinumo, jog įmonei pavyks racionalizuoti įmonės vykdomus verslo procesus ir tokiu būdu stabilizavus padėtį, pavyks grąžinti įsiskolinamus kreditoriams, įvertinimu. Pastarosios turi būti plačiai ir detaliai aprašomos restruktūrizavimo plano metmenyse – dokumente, kuris teikiamas teismui kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Iš esmės, tai naujas verslo planas, kuriame akcentuojamos stipriosios įmonės vykdomos veiklos pusės (pelningumas ypatingai svarbus šios veiklos elementas) ir išryškinami veiksniai, stabdantys įmonės veiklos vystymą(-si) (tai ir itin didelės palūkanos, mokamos kreditoriams už paskolas, nepamatuotai dideli įmonę prislėgę įsipareigojimai, prisiimti įgyvendinant nepasisekusias verslo idėjas, nesąžiningi antstolių veiksmai, sąlygojantys įmonės vykdomos veiklos paralyžių, sąskaitų užšaldymas ir kt.).

Šioje vietoje pažymėtina, jog nuo to momento, kai įmonė, atitinkanti aukščiau nurodytus kriterijus ir siekianti pasinaudoti restruktūrizavimo proceso teikiamais privalumais bei galimybėmis, kreipiasi į teismą pateikdama atitinkamą pareiškimą ir  restruktūrizavimo plano metmenis, yra sustabdomos visos išieškojimo iš įmonės turo procedūros, tame tarpe ir antstolių ar bankroto administratorių atliekamas turto pardavimas iš varžytinių. Ši aplinkybė tampa ypatingai aktuali tais atvejais, kai išieškojimo procedūros dirbtinai forsuojamos, nesuteikiant galimybės ir laiko pačiai įmonei skolininkei išsakyti argumentus, kodėl įmonės „bankrotinimas“ nėra  pats tinkamiausias sprendimas susiklosčiusioje situacijoje. Kita vertus, piktnaudžiavimas minėta taisykle, siekiant tik užsitikrinti laikiną išieškojimo procedūrų sustabdymą, vargu ar atneštų taip norimų rezultatų išsaugoti verslą, todėl, kaip jau minėta pačioje šio straipsnio pradžioje, nuoširdus ir atviras pokalbis su įmonės kreditoriais, gali padėti išspręsti įmonę užklupusius laikinus sunkumus.  Įmonės restruktūrizavimo procesas, tai viena tinkamiausių, patikimiausių ir, svarbiausia, įstatymo sureguliuotų procedūrų, padedanti įmonėms skolininkėms pasiekti kompromiso su savo kreditoriais. Dažnas praktikoje pasitaikantis atvejis, kai kreditoriai geranoriškai sutinka atidėti skolų mokėjimo terminus arba visiškai atsisako dalies ar net visos skolos grąžinimo. Būtent šia linkme ir patartina judėti, einant sėkmingo verslo procesų restruktūrizavimo ir išlikimo  keliu.

Advokatų kontoros „Q.E.D“ kvalifikuoti teisininkai, veiklą vykdantys tiek Vilniuje, tiek ir Šiauliuose įsteigtuose kontoros biuruose, konsultuoja įmones visais įmonių restruktūrizavimo klausimais bei padeda parengti tiek pareiškimus teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tiek ir restruktūrizavimo plano metmenis.

Platesnė informacija teikiama telefonu +370 610 09147 arba elektroniniu paštu info@QedLaw.lt . Taip pat papildomą informaciją apie mūsų teikiamas teisines paslaugas rasite užsukę į internetinę svetainę adresu www.QedLaw.lt